Stadshaven Goes

Nationaal Park Oosterschelde

Nationaal Park Oosterschelde is een wereld van getij, wind en vooral water, veel water. Bij eb droogvallende slikken en platen verdwijnen weer als de vloed opkomt. Achter de dijken liggen karrevelden, inlagen en kreekgebieden als zichtbare herinneringen aan het leven van de Zeeuwen met de zee.

NationaalParkOosterschelde-Lepelaar

Op en rond de Oosterschelde vinden duizenden vogels ruimte om te rusten, eten en broeden. De Oosterschelde is dan ook, op de Waddenzee na, het belangrijkste vogelgebied van Nederland. En van groot internationaal belang voor soorten als scholekster, wulp, kluut en kanoet.

Kijk je onder water, dan zie je een eigen wereld. Katvissen, anemonen, kokerwormen, koralen en wieren, schelpdieren en vissen met schilderachtige namen als Snotolf en botervisje leven hier in het heldere water. De Oosterschelde heeft ook een economische betekenis. Het duidelijkst is dat voor visserij, aquacultures (mosselen en oesters), beroepsscheepvaart en recreatieondernemingen. En veel mensen komen hier om te genieten van de weidsheid van het water, het vrijheidsgevoel.

Dit alles maakt de Oosterschelde uniek, en daarom heeft dit gebied in 2002 de status van Nationaal Park gekregen. Binnen het verband van het Nationaal Park werken overheden en visserij-, recreatie- en natuurorganisaties samen, aan een duurzaam beheer van het park. Daarbij staat de natuur voorop, maar er is nadrukkelijk ook ruimte voor de visserij, recreatie en scheepvaart. De Oosterschelde is met zijn 37.000 ha en 125 km kustlijn het grootste van de Nederlandse Nationale Parken.

Enkele feiten en cijfers

• De Oosterschelde is sinds 2002 een Nationaal Park
• Er zijn 20 Nationale Parken in Nederland
• NP Oosterschelde is grootste nationale park van Nederland
• Oppervlakte: 37.000 ha / 370 km2
• Oeverlengte: meer dan125 km
• Hemelsbreed: oost west: 40 km en noord zuid: 27 km
• Afsluiting met pijlerdam (Oosterscheldekering): 1986
• Beslaat 12,6% van de provincie Zeeland (totaal 2934 km2)

2024
 - Stadshaven Goes